قالب وردپرس

تصاویر دستگاه سنگبری حدیدصنعت

 

 مدل زینو:

 

 مدل آرتین:

خصوصیات دستگاه سنگبری مدل آرتین:

دستگاه سنگبری ۱٫۵ متری مدل آرتین با توجه به ابعاد کوچک سبب حمل ونقل آسان در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.

این دستگاه درعین سبکی دارای دقت برش مطلوب وقیمت بسیار مناسب جهت برش انواع مصالح ساختمانی

مانند سنگ،سرامیک ،کاشی ،آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند چوب ،انواع فلزات اعم ازآهن وآلومینیوم و…

(این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.)می باشد.

بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار می باشد.

مدل آرتین (طرح جدید):

خصوصیات دستگاه سنگبری مدل آرتین طرح جدید:

دستگاه سنگبری ۱٫۱۰ متری مدل آرتین با توجه به ابعاد کوچک سبب حمل ونقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.
این دستگاه درعین سبکی دارای دقت برش بالا وقیمت بسیار مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ،سرامیک ،کاشی ،آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ،انواع فلزات اعم ازآهن وآلومینیوم و…(این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.)می باشد.
این دستگاه با اینکه وزن مناسبی دارد به علت استفاده از پروفیل آلومینیوی در
قسمت شاسی پائین وهمچنین داشتن بازوهای دوتیکه بسیار مستحکم می باشد.
بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های کاشی کار و سرامیک کار می باشد.

 مدل کارا:

خصوصیات دستگاه سنگبری مدل کارا:

دستگاه سنگبری ۲ متری مدل کارا  با توجه به ابعاد مناسب سبب حمل و نقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.
این دستگاه در عین وزن مناسب دارای دقت برش بالا و قیمت مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ، سرامیک ، کاشی ، آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ، انواع فلزات اعم ازآهن و آلومینیوم و… (این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.) می باشد.

این دستگاه با توجه به وزن و ابعاد مناسب و دقت برش بالا  بسیار کاربردی و مورد استفاده برای کلیه اپراتور ها می باشد.

دستگاه های  ۲ متری با ریل لینرگاید از پرفروش ترین و محبوب ترین و کاربردی ترین دستگاه های برش می باشد.
بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار،کاشی کار،سرامیک کارو… می باشد.

 مدل الوند:
مدل کارا طرح جدید:

خصوصیات دستگاه سنگبری مدل کاراطرح جدید:

دستگاه سنگبری ۲ متری مدل کارا طرح جدید با توجه به ابعاد مناسب سبب حمل ونقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.
این دستگاه درعین وزن مناسب دارای دقت برش بالا وقیمت مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ،سرامیک ،کاشی ،آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ،انواع فلزات اعم ازآهن وآلومینیوم و…(این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.)می باشد.

این دستگاه با توجه به وزن و ابعاد مناسب ودقت برش بالا  بسیار کاربردی و مورد استفاده برای کلیه اپراتور ها می باشد.

دستگاه سنگبري کارا طرح جدید به علت استفاده از پروفیل آلومینیومی در قسمت شاسی پائین بسیار مستحکم ودارای قابلیت کار بالایی شده است.

دستگاه های  ۲متری با ریل لینرگاید از پرفروش ترین ومحبوب ترین وکاربردی ترین دستگاه های برش می باشد.
بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار،کاشی کار،سرامیک کارو… می باشد.

مدل آریا:

 

 

خصوصیات دستگاه سنگبری واسکوب زن مدل آریا:

دستگاه سنگبری واسکوب زن ۲ متری مدل آریا  با توجه به ابعاد مناسب سبب حمل و نقل آسان
در کارگاه های مختلف ساختمانی می باشد.

باتوجه به استفاده رو به رشد اسکوب در ساختمان های در حال ساخت و استفاده از اسکوب های پروانه ای و زد (z) لزوم سرعت عمل ودقت استفاده هم زمان از دستگاهی که قادر به برش انواع مصالح ودرعین حال اسکوب زدن باشد ،لازم می باشد.
این دستگاه در عین وزن مناسب دارای دقت برش بالا و قیمت مناسب جهت برش انواع
مصالح ساختمانی مانند سنگ، سرامیک ، کاشی ، آجر،آجر نسوزوحتی بقیه مصالح ساختمانی مانند
چوب ، انواع فلزات اعم ازآهن و آلومینیوم و… (این کار با تعویض تیغه مناسب جهت برشکاری مواد مختلف امکان پذیر است.) می باشد.

این دستگاه با توجه به وزن و ابعاد مناسب و دقت برش بالا  بسیار کاربردی و مورد استفاده برای کلیه اپراتور ها می باشد.

دستگاه های  ۲ متری با ریل لینرگاید از پرفروش ترین و محبوب ترین و کاربردی ترین دستگاه های برش می باشد.
بیشترین مورد استفاده از این دستگاه برای اپراتور های سنگ کار،کاشی کار،سرامیک کارو… می باشد.

 

 

مدل کارا۲٫۵متری طرح جدید:
مدل سهند:
قالب وردپرس